ASESORAMENTO GRÁFICO

  • Correcta utilización da imaxe corporativa Institucional.
  • Maquetación de materiais de difusión para os centros.
  • Deseño de campañas institucionais.
  • Xestión gráfica completa para eventos ou reunións.