XESTIÓN DOCUMENTAL

XESTIÓN DOCUMENTAL

  • Dixitalización de orixinais en papel, diapositivas, microfilme e microficha.
  • Dixitalización de planos e carteis.
  • Dixitalización de libro antigo con escáner cenital.
  • Xeración de OCR e metadatos.