Jovi Neon

0,70 €

JOVI!NEON

Marcadores xel cor neón
Cera xel en stick con dispositivo de xiro elevador
Non emborronan os escritos nin traspasa o papel
Non se seca
Ceras
Fluorescente
Escolar

Só en puntos de venda.

Oferta válida do 6 ao 12 de novembro 2017