ENTREGA E RECOLLIDA GRATUITA

12 Congreso de la Asociación Española de Climatología. Retos del Cambio Climático: impactos, mitigación y adaptación.

30.00 

12 Congreso de la Asociación Española de Climatología. Retos del Cambio Climático: impactos, mitigación y adaptación.
Santiago de Compostela 19-21 octubre 2022.

Data límite de envío do póster: 14 de outubro
Data de entrega na secretaría do congreso: 18 de outubro. (Facultade de Xeografía).
Tamaño A0

O número de páxinas do PDF debe coincidir co mencionado no pedido. De non ser así o pedido atrasarase.
Medidas

Categoría:
Iniciar sesión